יחסים מיוחדים -

יחסים מיוחדים הם יחסי קרבה, תלות ושליטה בין קונה ומוכר, שיש בהם בכדי להשפיע על התמורה [קרובי משפחה, דייר מוגן וכו']. מההגדרה עולה עוד, כי גם אם הפער קטן מ 30%, עצם קיומם של יחסים מיוחדים נותנת למנהל לקבוע שווי מכירה ע"פ שווי שוק [דבר זה לא צודק כ"כ במקרה שהורים רוצים למכור לילדיהם נכס ב 50% ממחירו, וזה באמת מה שעבר ביניהם]

יחסים מיוחדים הם יחסי קרבה, תלות ושליטה בין קונה ומוכר, שיש בהם בכדי להשפיע על התמורה [קרובי משפחה, דייר מוגן וכו']. מההגדרה עולה עוד, כי גם אם הפער קטן מ 30%, עצם קיומם של יחסים מיוחדים נותנת למנהל לקבוע שווי מכירה ע"פ שווי שוק [דבר זה לא צודק כ"כ במקרה שהורים רוצים למכור לילדיהם נכס ב 50% ממחירו, וזה באמת מה שעבר ביניהם]

יחסים מיוחדים הם יחסי קרבה, תלות ושליטה בין קונה ומוכר, שיש בהם בכדי להשפיע על התמורה [קרובי משפחה, דייר מוגן וכו']. מההגדרה עולה עוד, כי גם אם הפער קטן מ 30%, עצם קיומם של יחסים מיוחדים נותנת למנהל לקבוע שווי מכירה ע"פ שווי שוק [דבר זה לא צודק כ"כ במקרה שהורים רוצים למכור לילדיהם נכס ב 50% ממחירו, וזה באמת מה שעבר ביניהם]

יחסים מיוחדים הם יחסי קרבה, תלות ושליטה בין קונה ומוכר, שיש בהם בכדי להשפיע על התמורה [קרובי משפחה, דייר מוגן וכו']. מההגדרה עולה עוד, כי גם אם הפער קטן מ 30%, עצם קיומם של יחסים מיוחדים נותנת למנהל לקבוע שווי מכירה ע"פ שווי שוק [דבר זה לא צודק כ"כ במקרה שהורים רוצים למכור לילדיהם נכס ב 50% ממחירו, וזה באמת מה שעבר ביניהם]

  49ו. סייג לדירה שנתקבלה במתנה

(א)   על אף האמור בהוראות הקודמות של פרק זה לא יינתן פטור במכירת דירת מגורים שהמוכר קיבל אותה במתנה -
(1)   אם הדירה לא שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר -עד שיחלפו ארבע שנים, וכשנותן המתנה הוא הורה - שלוש שנים, מיום שנעשה בעלה;
(2)   אם הדירה שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר - עד שיחלפו, מיום שהחל לגור בה דרך קבע בהיותו בעלה -שלוש שנים, וכשנותן המתנה הוא הורהו, אם איננו נשוי -שנתיים, ואם הוא נשוי או אם הוא הורה יחיד כהגדרתו בסעיף 1 לחוק משפחות חד הוריות, התשנ"ב-1992 - שנה אחת.
(ב)   מוכר כאמור בסעיף קטן (א) שקיבל את הדירה לפני שמלאו לו 18 שנים, יתחיל לגביו מנין השנים האמורות מיום שמלאו לו 18 שנים.
(ג)   לענין סעיף זה -
(1)   יראו קבלת %50 לפחות ממחיר הדירה במתנה, בתוך שלוש שנים שקדמו לרכישתה, כקבלתה במתנה;
(2)   אם הבעלות בדירה הנמכרת משותפת לבני-זוג, יביאו בחשבון לענין התקופות האמורות בסעיף קטן (א) את גילו של המבוגר שבהם.
 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים