מדריך מס רכישה

 

מס רכישה

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג - 1963, (להלן: "החוק"), עוסק במיסוי זכויות במקרקעין.
סעיף 9(א) לחוק קובע כי ברכישת זכות במקרקעין יהא חייב הרוכש במס רכישת מקרקעין, (להלן:"מס רכישה"). מס רכישה יהיה בשיעור משווי המכירה או בסכום קבוע, לפי סוג העסקה, הכל כפי שייקבע שר האוצר.

מס שבח מוטל על הרווח שנוצר למוכר במכירת זכות במקרקעין. מס רכישה לעומת זאת, מוטל באחוזים משווי העסקה, על רוכש זכויות במקרקעין. ככלל נטל מס הרכישה נמוך משמעותית מנטל מס שבח.

מס הרכישה כאמור נקבע בשיעור משווי העסקה. בנכסים שאינם דירות מגורים, שיעור המס הינו קבוע על מלוא שווי העסקה ובדירות מגורים נקבעו מדרגות מס כפי שיפורט להלן.

שר האוצר בהתאם לסמכותו על פי החוק, קבע בתקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מס רכישה), תשל"ה-1974, (להלן: "תקנות מס רכישה") את שיעורי מס הרכישה שיוטל ברכישת זכויות במקרקעין בהתאם לסוג הנכס, לרבות פטורים והקלות למינהן.

שיעור מס רכישה - נכס שאינו דירת מגורים (מסחרי)

בסעיף 2(1) לתקנות מס רכישה נקבע כי שיעור מס הרכישה לגבי רכישת זכות במקרקעין שאינה דירת מגורים יהיה בגובה 6% משווי העסקה (החל 1.8.2013). קרקעות/משרדים/חנויות/תעשיה וכיוצ"ב.

שיעור מס רכישה - דירת מגורים

בסעיף 9 לחוק נקבע כי בעת רכישת דירת מגורים, חישוב המס ייעשה על פי מדרגות מס כאשר שווי ושיעור המס הינו ייחודי לכל מדרגה.

קיימת הבחנה בין:

חישוב רגיל - חל על מי שבבעלותו דירה נוספת על זו הנרכשת*
חישוב לדירה יחידה - חל על תושב ישראל שהדירה הנרכשת הינה דירתו היחידה בישראל.

*יודגש: החוק מאפשר למי שבמועד רכישת הדירה הינו בעלים של דירה אחרת (הדירה הישנה), להתחייב בפני רשויות המס למכור את "הדירה הישנה" בתוך 24 חודשים (שנתיים) ממועד רכישת הדירה החדשה (הנוספת) ואז יכירו רשויות המס בחישוב מס רכישה לפי דירה יחידה. תשומת הלב לכך שעד למכירת הדירה הישנה, יחוייב הרוכש בשיעור מס רכישה גבוה לפי חישוב של דירה נוספת ולאחר מכירת הדירה הישנה (בתוך 24 חודש כאמור), תשיב רשות המיסים למשלם את סכום מס הרכישה העודף והכל בתוספת הצמדה וריבית כחוק.


מדרגות מס רכישה - דירות מגורים

דירת מגורים - חישוב רגיל: ("דירה להשקעה" או "דירה נוספת") 
בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ג)(1) לחוק

ברכישת דירת מגורים שאינה דירה יחידה החל מיום 16/01/2015 ועד ליום 30/06/2015:

על חלק השווי שעד 1,162,120 שקלים חדשים - 5%.

על חלק השווי העולה על 1,162,120 שקלים חדשים ועד 3,486,350 שקלים חדשים - 6%.

על חלק השווי העולה על 3,486,350 שקלים חדשים ועד 4,800,605 שקלים חדשים - 7%.

על חלק השווי העולה על 4,800,605 שקלים חדשים ועד 16,002,015 שקלים חדשים - 8%.

על חלק השווי העולה על 16,002,015 שקלים חדשים - 10%.

 

ברכישת דירת מגורים שאינה דירה יחידה החל מיום 01/07/2015 ועד ליום 15/01/2016:

 

על חלק השווי שעד 1,126,475 שקלים חדשים – 3.5%.

על חלק השווי העולה על 1,126,475 שקלים חדשים ועד 4,800,605 שקלים חדשים - 5%.

על חלק השווי העולה על 4,800,605 שקלים חדשים ועד 16,002,015 שקלים חדשים - 8%.

על חלק השווי העולה על 16,002,015 שקלים חדשים - 10%.

דירת מגורים - חישוב לדירה יחידה: ("דירה למגורים")
בהתאם להוראות סעיף 9(ג1א)(2) לחוק

ברכישת דירת מגורים יחידה החל מיום 16/01/2015ועד ליום 15/01/2016:

על חלק השווי שעד 1,568,800 שקלים חדשים – לא ישולם מס.

על חלק השווי העולה על 1,568,800 שקלים חדשים ועד 1,860,790 שקלים חדשים – 3.5%.

על חלק השווי העולה על 1,860,790 שקלים חדשים ועד 4,800,605 שקלים חדשים - 5%.

על חלק השווי העולה על 4,800,605 שקלים חדשים ועד 16,002,015 שקלים חדשים - 8%.

על חלק השווי העולה על 16,002,015 שקלים חדשים - 10%.

שיעור מס רכישה - משק חקלאי:
ברכישת זכות במקרקעין לצורך יסוד משק חקלאי או קיומו החל מיום 16/01/2013 ועד ליום 15/01/2014:

על חלק השווי שעד 347,755 שקלים חדשים – 0.5%.

על חלק השווי העולה על 347,755 שקלים חדשים – 5%.

שיעור מס רכישה - הקלה ל"עולה":
ברכישת דירת מגורים יחידה החל מיום 16/01/2015ועד ליום 15/01/2016:

על חלק השווי שעד 1,700,220 שקלים חדשים – 0.5%.

על חלק השווי העולה על 1,700,220 שקלים חדשים – 5%.

לביצוע סימולציה של מס הרכישה הצפוי באתר של רשות המיסים - לחצו כאן.

פטורים והקלות במס רכישה

בתקנות מס רכישה נקבעו פטורים והקלות מס

  1. תקנה 11 - פטור לנכה, נפגע פעולות איבה ומשפחות חיילים שנפסו במערכה - ישולם מס רכישה 0.5% משווי הזכות הנרכשת.
  2. תקנה 12 - פטור לעולה (עד 7 שנים) - ישולם מס רכישה כאמור לעיל 0.5% בגובה המדרגה הראשונה, ו- 5% מעל המדרגה הראשונה.
  3. תקנה 20 - מכירה לקרוב, במכירת זכות במקרקעין מיחיד לקרובו - ישולם מס רכישה 1/3 מגובה המס שהיה משולם באופן רגיל.
  4. תקנה 21 - במכירה ללא תמורה לבן זוג המתגורר יחדיו בדירה - לא ישולם מס רכישה כלל.
  5. בתקנות נקבעו פטורים נוספים בעסקאות שאינן מהוות "מכירה" כגון; העברה מנאמן לנהנה, העברה מאיגוד לבעל שליטה, חילוף, איחוד וחלוקה, הפקעה ועוד.

ליצירת קשר עם המחבר EMAIL.

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים