הרפורמה במיסוי מקרקעין - מס רכישה

התקנות הנ"ל בתוקף עד 5.5.2013

הרפורמה במיסוי מקרקעין - מס רכישה (הוראת שעה)

ביום 16 לפברואר 2011 התקבל בכנסת חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א - 2011

במסגרת החוק להגדלת היצע הדירות מחד הועלה מס הרכישה לרוכשי דירות להשקעה (היינו; דירה שניה ויותר) ומאידך, הופחת מס רכישה לרוכשי דירה ראשונה (היינו; דירה יחידה).

להלן שיעורי מס הרכישה שנקבעו בהוראת שעה; (עדכון סכומים לשנת 2012)

העלאת שיעור מס רכישה על דירת מגורים שאינה דירה יחידה - חישוב רגיל ("דירה להשקעה")
ברכישת דירת מגורים שאינה דירה יחידה החל מיום 16/01/2012 ועד ליום 31/12/2012:
על חלק השווי עד לסך של 1,053,200 ₪ - 5%.
על חלק השווי העולה על 1,053,200 ₪  ועד 3,159,600 ₪ - 6%.
על חלק השווי שעולה על סך של 3,159,600 ₪ - 7%.

הפחתת מס רכישה על דירת מגורים - חישוב לדירה יחידה: ("דירה למגורים")
ברכישת דירת מגורים יחידה החל מיום 16/01/2012 ועד ליום 31/12/2012:
עד חלק השווי שאינו עולה על סכום המדרגה הראשונה (סך של 1,421,760 ₪) - 0%.
על חלק השווי שבין 1,421,760 ₪ לבין הסך של 1,686,395 ₪) - 3.5%.
על חלק השווי מעל המדרגה השנייה (מסך של 1,686,395 ₪ ומעלה) - 5%.

דוגמא מספרית להמחשה (בעקבות הוראת שעה):
רכישת דירה בסך של 1,850,000

מס רכישה לדירה יחידה = עד 1,421,760 - 0% = 0 ₪, מ-1,421,760 ועד 1,686,395 - 3.5% = 9,262 ₪, מ 1,686,395 ועד 1,850,000 - 5% = 8,180 ₪, ובסה"כ מס רכישה בסך של = 17,422 (במקום 25,206 ₪).

מס רכישה לדירה נוספת (השקעה) = עד 1,053,200 - 5% = 52,660 ₪, מ-1,053,200 ועד 1,850,000- 6% = 47,808 ₪, ובסה"כ מס רכישה בסך של = 100,468 (במקום 77,186 ₪).

מהדוגמא המספרית עולה כי המחוקק הפחית את נטל מס הרכישה לרוכשי דירה יחידה (על ידי העלאת המדרגה הראשונה הפטורה ממס ומאידך העלאת נטל מס הרכישה לרוכשי דירות להשקעה (על ידי ביטול המדרגה הנמוכה של 3.5% וקביעת 3 מדרגות מס חדשות 5%, 6%, ו- 7%).

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים