תמ"א 38/3

ביום 3.5.2011 החליטה המועצה הארצית על שינוי (נוסף) מס' 3 לתמ"א 38.

תיקון 3 המוצע להוראות תמ"א 38, הינו המשך של המגמה להקל במימוש פרויקטים של "התחדשות עירונית". נוסח ההצעה הועבר להערות ולתגובה של הוועדות המחוזיות והשגות הציבור.

נספח השינוי מונה רשויות מקומיות, באזורי הפריפריה ושאר הישובים, שבתחומן ניתן יהיה לקבל תוספת זכויות בניה בהיקף של עד 2.5 קומות להבדיל מ- 1.5 קומות על פי הוראות התמ"א העקרונית. תוספת זכויות בניה זו מצופה כי תעודד ביצוע פרויקטים שעד כה לא הייתה כדאיות כלכלית במימושם.

שינוי נוסף נוגע לסוג המבנים אשר לגביהם חלה התכנית. מטרת השינוי היא לכלול בגדרי התכנית גם מבנים שנבנו אחרי 1980 ובמהלך שנות התשעים. גם תיקון זה נועד להרחיב את ההיצע האפשרי של הפרויקטים המתאימים להתחדשות עירונית. במסגרת התיקון וכתמריץ כלכלי נוסף הוצע אף לאפשר ניוד של זכויות הבנייה למבנים אחרים במסגרת אותה רשות תכנון.

המועצה הארצית לתכנון ולבניה, בישיבתה מיום 6.3.12, דנה בהמלצות והשגות הציבור והמליצה לממשלה לאשר את השינוי ולקדם את שלב החקיקה. עד למועד זה טרם אושר השינוי.

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים