אחריות מקצועית ברפואה ופסיכולוגיה

משרדנו הינו מהמשרדים הבולטים והידועים בתחום האחריות המקצועית ברפואה. לעורכי הדין במשרד מומחיות מיוחדת ורבת שנים בייצוג רופאים, אנשי סיעוד ופסיכולוגים בהליכים משמעתיים במשרד הבריאות בקופות החולים ובבתי החולים ובהליכים פליליים בבתי משפט.

בנוסף, עורכי הדין במשרד מייצגים על בסיס קבוע רופאים ואנשי צוות בפני וועדות בדיקה המוקמות מכוח חוק זכויות החולה, התשנ"ו – 1996, ועדת האתיקה בהסתדרות הרפואית וכן בפני כל הערכאות המשפטיות בישראל.

על לקוחות משרדנו, נמנות כל חברות הביטוח הגדולות בתחום האחריות המקצועית ברפואה.