הגנת הפרטיות במאגרי מידע

בשנים האחרונות, חלה תאוצה בתחום הגנת פרטיות המידע שנשמר במאגרים בהם מחזיקים גופים שונים. כחלק ממגמת התפתחות זו, בשנת 2018 פורסמו על ידי הרשות להגנת הפרטיות תקנות שהותקנו מכוח חוק הגנת הפרטיות. במסגרת התקנות החדשות הורחבו הדרישות והחובות המוטלות על מחזיקים במאגרי מידע, בהתאם לרמת האבטחה הנדרשת. בנוסף, הקימה הרשות להגנת הפרטיות מערך פיקוח ובקרה על גופים המחזיקים במאגרי מידע אשר נועד לפקח על אכיפת התקנות, וכן לצורך איתור כשלים והעלאת המודעות של בעלי המאגרים. אי עמידה בהוראות התקנות עלולים להוביל להטלת סנקציות מנהליות ופליליות וכן לתביעות אזרחיות. משרדנו מלווה ומייעץ למספר רב של גופים מוכרים, משלל ענפי התעשייה, השירותים והבריאות, בנושא הגנת הפרטיות במאגרי מידע. במסגרת הליווי המשפטי, משרדנו מעניק ייעוץ משפטי מקצועי לחברות וגופים לשם עמידה בהוראות החוק והתקנות. כמו כן, משרדינו מייצג גופים בפני ערכאות משפטיות בתביעות העוסקות בהפרת פרטיות במאגרי מידע. עם לקוחות המשרד בתחום אבטחת המידע נמנים בין היתר חברות מובילות במשק, מוסדות רפואיים, קופות חולים ועוד.

צור קשר

Morgan & Finch is one of the world’s leading management consulting firms. We work with change-oriented executives to help them make better decisions.

Newsletter

Sign up to our newsletter