מקרקעין, מיסוי עירוני וייצוג קבלנים

מחלקת הנדל"ן במשרדנו בעלת התמחות במגוון רחב של עסקאות נדל"ן מורכבות, טיפול בהסכמי רכישה ומכירה בתחום המקרקעין, התחדשות עירונית וקבוצות רכישה, הסכמים לרכישת קניונים ומרכזים מסחריים, עריכת הסכמי בנייה, הסכמי שיתוף, פירוק שיתוף, הסכמי השבה לרשות מקרקעי ישראל, יצוג קבוצות רכישה, ייצוג קבלנים ויזמים בעסקאות מכר מקרקעין ליעוד מסחרי ולמגורים, הסכמי שכירויות בפרויקטים מסחריים למשרדים ולמגורים, הסכמי קומבינציה, הסכמי ליווי בנקאי, טיפול במשכנתאות ובשעבודים, רישום זכויות ועוד.

עורכי הדין במשרדנו המתמחים במיסוי עירוני וארנונה, מייצגים שורה של גופים גדולים בהליכי השגה, ערר ועתירות מנהליות בתחום הארנונה, ההיטלים והמיסוי העירוני. למשרדנו הצלחות משמעותיות בהפחתת חיובי ארנונה והיטלים במגוון שימושים לרבות תחנות דלק, מסופי נפט ודלקים, מחצבות ועוד.

צור קשר

Morgan & Finch is one of the world’s leading management consulting firms. We work with change-oriented executives to help them make better decisions.

Newsletter

Sign up to our newsletter